Skok na vsebino

Javno naročilo male vrednosti: MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST 2021

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija.pdf

Obrazci:

IZJAVA_GOSPODARSKEGA_SUBJEKTA_O_UVRSTIVI_V_EVIDENCO_POSLOVNIH_SUBJEKTOV_PO_ZintPK.docx

IZJAVA_O_IZPOLNJEVANJU_POGOJEV_GLEDE_EKONOMSKEGA_IN_FINANČNEGA_POLOŽAJA.docx

IZJAVA_O_IZPOLNJEVANJU_POGOJEV_GLEDE_USTREZNOSTI_ZA_OPRAVLJANJE_POKLICNE_DEJAVNOSTI.docx

IZJAVA_O_ZAGOTAVLJANJU_STROKOVNEGA_KADRA_IN_TEHNIČNE_ZMOGLJIVOSTI.docx

IZJAVA_ZA_GOSPODARSKI_SUBJEKT_-_drugi_razlogi.docx

Ponudba.docx

Pooblastilo.docx

Potrdilo_za_kadre.docx

POTRDILO.docx

REFERENČNO_POTRDILO_ZA_GOSPODARSKI_SUBJEKT.docx

REFERENČNO_POTRDILO_ZA_ODGOVORNEGA_VODJO_DEL.docx

soglasje_PODIZVAJALCA.docx

Tehnične_specifikacije.docx

Pogodba.docx

Vzorec_bančne_garancije.docx

VZOREC_menična_izjava.docx

Rekapitulacija:

Rekapitulacija.xlsx

 

SKLOP 1: JP 704171 Zg. Ščavnica - Irgolič

Tehnično_poročilo_704171.pdf

Gradbena_situacija_704171_1_del.pdf

Gradbena_situacija_704171_2_del.pdf

Popis_del_JP_704_171_Zg.Ščavnica-Irgolič.xlsx

 

SKLOP 2: JP 704411 Zg. Ščavnica - Slaček

Tehnično_poročilo.pdf

Gradbena_situacija_704411_1_del.pdf

Gradbena_situacija_704411_2_del.pdf

Popis_del_JP_704_411_Zg.Ščavnica-Slaček.xlsx

 

SKLOP 3: JP 704561 Zg. Ščavnica - Mlasko

PZI_Občina_SV.ANA.pdf

A2.pdf

A3.pdf

A4.pdf

A5.pdf

A6.pdf

Popis_del_JP_704-561_Zg.Ščavnica-Mlasko.xls

 

SKLOP 4: JP 704 152 Sv. Ana-Ruhitel-Kocbek

PZI_Občina_SVANA.pdf

A1.pdf

A4.pdf

A5.pdf

A6.pdf

A7.pdfShematski_prikaz_rekonstrukcije_objekta.jpg

Popis_del_JP_704-152_Sv.Ana-Ruhitel-Kocbek.xls

 

SKLOP 5: ULICA-KRIVI VRH (Gutman):

Naslovna_stran.pdf

Kazalo_vsebine_dokumentacije.pdf

Pregledna_situacija.pdf

Tehnično_poročilo.pdf

Količbeni_podatki.pdf

Geodetski_posnetek_in_GJI.pdf

Gradbena_situacija_z_odvodnjo_in_prom_ureditvijo.pdf

Prečni_profili_1.pdf

Prečni_profili_2.pdf

Prečni_profili_3.pdf

Prečni_profili_4.pdf

Prečni_profili_5.pdf

Vzdolžni_profil_Gutman.pdf

Vzdolžni_profil_Odcep_A.pdf

Katasterska_situacija_zidovi_lastnikov.pdf

Količbena_situacija.pdf

Karaktristični_profili.pdf

Detajli_1.pdf

Detajli_2.pdf

Popis_del_Ulica_Krivi_Vrh_Gutman.xlsx

 

SKLOP 6: Ulica Ledinek

Tehnično_poročilo_ledinek.pdf

Gradbena_situacija_Ulica_Ledinek.pdf

Popis_del_Ulica_Ledinek.xlsx

 

SKLOP 7: Ulica Sv. Ana (Nemeš-Rojko)

Tehnično_poročilo_Nemeš_Rojko.pdf

Gradbena_situacija_Nemeš_Rojko_1_del.pdf

Gradbena_situacija_Nemeš_Rojko_2_del.pdf

Popis_del_Ulica_Sv.Ana_Nemeš-Rojko.xlsx

 

SKLOP 8: Ulica (Lasecky)

Tehnično_poročilo_Ulica_Lasecky.pdf

Gradbena_situacija_Ulica_Lacecky.pdf

Popis_del_Ulica_Sv.Ana_Lasecky.xlsx

 

 

 

 

 

Aktualno

Preberi več...

  Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveta Ana v letu 2024 JAVNI_RAZPIS_ZA_IZBOR_IN_SOFINANCIRANJE_IZVAJALCEV_LETNEGA_PROGRAMA_ŠPORTA_V_OBČINI_SVETA_ANA_V_LETU_2024.pdf RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_Šport_2024.docx   Javni razpis za sof...

Preberi več...

Preberi več...

 

Preberi več...

        OBČINA SVETA ANA Občinski svet Številka: 032-1/2022 Datum: 20. 3. 2024   Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020) sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo: v sredo, ...

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih