Javno naročilo male vrednosti: MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST 2021

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija.pdf

Obrazci:

IZJAVA_GOSPODARSKEGA_SUBJEKTA_O_UVRSTIVI_V_EVIDENCO_POSLOVNIH_SUBJEKTOV_PO_ZintPK.docx

IZJAVA_O_IZPOLNJEVANJU_POGOJEV_GLEDE_EKONOMSKEGA_IN_FINANČNEGA_POLOŽAJA.docx

IZJAVA_O_IZPOLNJEVANJU_POGOJEV_GLEDE_USTREZNOSTI_ZA_OPRAVLJANJE_POKLICNE_DEJAVNOSTI.docx

IZJAVA_O_ZAGOTAVLJANJU_STROKOVNEGA_KADRA_IN_TEHNIČNE_ZMOGLJIVOSTI.docx

IZJAVA_ZA_GOSPODARSKI_SUBJEKT_-_drugi_razlogi.docx

Ponudba.docx

Pooblastilo.docx

Potrdilo_za_kadre.docx

POTRDILO.docx

REFERENČNO_POTRDILO_ZA_GOSPODARSKI_SUBJEKT.docx

REFERENČNO_POTRDILO_ZA_ODGOVORNEGA_VODJO_DEL.docx

soglasje_PODIZVAJALCA.docx

Tehnične_specifikacije.docx

Pogodba.docx

Vzorec_bančne_garancije.docx

VZOREC_menična_izjava.docx

Rekapitulacija:

Rekapitulacija.xlsx

 

SKLOP 1: JP 704171 Zg. Ščavnica - Irgolič

Tehnično_poročilo_704171.pdf

Gradbena_situacija_704171_1_del.pdf

Gradbena_situacija_704171_2_del.pdf

Popis_del_JP_704_171_Zg.Ščavnica-Irgolič.xlsx

 

SKLOP 2: JP 704411 Zg. Ščavnica - Slaček

Tehnično_poročilo.pdf

Gradbena_situacija_704411_1_del.pdf

Gradbena_situacija_704411_2_del.pdf

Popis_del_JP_704_411_Zg.Ščavnica-Slaček.xlsx

 

SKLOP 3: JP 704561 Zg. Ščavnica - Mlasko

PZI_Občina_SV.ANA.pdf

A2.pdf

A3.pdf

A4.pdf

A5.pdf

A6.pdf

Popis_del_JP_704-561_Zg.Ščavnica-Mlasko.xls

 

SKLOP 4: JP 704 152 Sv. Ana-Ruhitel-Kocbek

PZI_Občina_SVANA.pdf

A1.pdf

A4.pdf

A5.pdf

A6.pdf

A7.pdfShematski_prikaz_rekonstrukcije_objekta.jpg

Popis_del_JP_704-152_Sv.Ana-Ruhitel-Kocbek.xls

 

SKLOP 5: ULICA-KRIVI VRH (Gutman):

Naslovna_stran.pdf

Kazalo_vsebine_dokumentacije.pdf

Pregledna_situacija.pdf

Tehnično_poročilo.pdf

Količbeni_podatki.pdf

Geodetski_posnetek_in_GJI.pdf

Gradbena_situacija_z_odvodnjo_in_prom_ureditvijo.pdf

Prečni_profili_1.pdf

Prečni_profili_2.pdf

Prečni_profili_3.pdf

Prečni_profili_4.pdf

Prečni_profili_5.pdf

Vzdolžni_profil_Gutman.pdf

Vzdolžni_profil_Odcep_A.pdf

Katasterska_situacija_zidovi_lastnikov.pdf

Količbena_situacija.pdf

Karaktristični_profili.pdf

Detajli_1.pdf

Detajli_2.pdf

Popis_del_Ulica_Krivi_Vrh_Gutman.xlsx

 

SKLOP 6: Ulica Ledinek

Tehnično_poročilo_ledinek.pdf

Gradbena_situacija_Ulica_Ledinek.pdf

Popis_del_Ulica_Ledinek.xlsx

 

SKLOP 7: Ulica Sv. Ana (Nemeš-Rojko)

Tehnično_poročilo_Nemeš_Rojko.pdf

Gradbena_situacija_Nemeš_Rojko_1_del.pdf

Gradbena_situacija_Nemeš_Rojko_2_del.pdf

Popis_del_Ulica_Sv.Ana_Nemeš-Rojko.xlsx

 

SKLOP 8: Ulica (Lasecky)

Tehnično_poročilo_Ulica_Lasecky.pdf

Gradbena_situacija_Ulica_Lacecky.pdf

Popis_del_Ulica_Sv.Ana_Lasecky.xlsx

 

 

 

 

 

Aktualno

Pred dnevi je v športni dvorani Osnovne šole Sveta Ana potekal dobrodelni koncert otrok vrtca, učencev ter zaposlenih na matični osnovni šoli na Sveti Ani ter na podružnici v Lokavcu, sodelovali pa so tudi povabljeni gostje. Pred koncertom so pripravili dan odprtih vrat osnovne šole, v okviru kate...

Preberi več...

Obveščamo vas o popolni zapori ceste v Kremberku, od hišne št. 22a do 54 (Vanek - Žugman). Cesta bo zaprta do odprave posledic po neurju. Hvala za razumevanje! 20230518081004.pdf

Preberi več...

Zaradi obilnega deževja se je na območju občine Sveta Ana sprožilo osem plazov v varovalnem pasu cest, beležijo več manjših poškodb na odvodnih kanalih in drugi cestni infrastrukturi, trije objekti so bili poplavljeni (mlin Rožman, avtoservis Vučetić, zasebni stanovanjski objekt), prav tako državna ...

Preberi več...

Pri vsakodnevnih aktivnostih in zadovoljevanju osebnih potreb v gospodinjstvih nastajajo tudi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad, kot so: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hr...

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih