Skok na vsebino

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart – Sveta Ana – Trate

Vodilni partner: Občina Sveta Ana

Partnerja:

- Občina Lenart in

- Občina Šentilj.

Trajanje operacije: zaključek 30. 11. 2024

Predvidena vrednost operacije: 1.748.117,57 €

Predvidena vrednost sofinanciranja: 1.310.362,01 €

 

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in širše. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa.

 

Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju. Obravnavano območje nudi odlične pogoje za razvoj kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza. Poleg izboljšanja pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev, bo imela investicija pozitiven vpliv na pogoje za razvoj integralnih turističnih produktov.

 

Operacija: »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart - Sveta Ana -Trate«

V okviru investicije se načrtuje izgradnjo kolesarske povezave, ki smiselno povezuje občini Sveta Ana in Šentilj z občino Lenart, kot upravnim in zaposlitvenim središčem osrednjega dela Slovenskih goric. V okviru tega projekta je predvidena gradnja 7,1 km novih kolesarskih povezav, v skupni vrednosti 1.748.117,57 evrov, od tega je predviden prispevek EU in države v višini 1.310.362,01 evrov.

 

Kolesarska povezava se navezuje na mestno središče z urejeno Celostno prometno strategijo (CPS), to je Lenart. Tako je začetek Kolesarske povezave v mestnem naselju (Lenart) občine z akcijskim načrtom in poteka zvezno iz tega naselja ter povezuje središče regionalnega oz. lokalnega pomena z zaledjem. Zaledno naselje v primeru predmetne Vloge je Sv. Ana v Slovenskih goricah in Zgornja Ščavnica.

 

Projekt obsega dela v javno korist - izgradnjo površin za promet kolesarjev na in ob regionalnih cestah in na ali ob občinskih cestah.

 

Opis projekta:

Projekt v okviru financiranja te vloge se izvede po projektu IzN »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice -Trasa 9«, Lenart-Sveta Ana-Trate, št. 40-13/2019-T9 ter po projektu PZI, Obnova ceste R3-730/4104 Žice – Sveta Ana – Zgornja Ščavnica, št. projekta 956/18, TRASA d.o.o.

 

Predmet sofinanciranja je izvedba kolesarske povezave na območju občine Sveta Ana z izgradnjo enostranske dvosmerne povezave kot lokalne kolesarske povezave.

 

Ob tem, bo Direkcija RS za infrastrukturo izvedla še dodatnih skoraj 12 km kolesarskih povezav državne kolesarske mreže.

 

Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

 

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

 

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogankolo-ana

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih