Skok na vsebino

Vino, prijazno do okolja

POVZETEK PROJEKTA:

Naziv operacije: Vino, prijazno do okolja
Akronim operacije: Vino, prijazno do okolja
Vlagatelj/nosilec operacije: Občina Sveta Ana
Ostali partnerji v operaciji: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., Društvo vinogradnikov Sveta Ana v Slovenskih goricah
Celotna vrednost operacije (z DDV): 55.754,55 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev ESRR (80%) : 36.152,50 EUR
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanja narave
Strateški cilj: C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine  
Ukrep: U4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga), novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti, novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja, večja vključenost mladih, žensk in drugih.
Trajanje operacije: 16 mesecev
Predviden zaključek operacije: Maj 2020

Izzivi
Namen obravnavane operacije je vzpostaviti ustrezne pogoje za pričetek delovanja vinskega razstavnega prostora ob že obstoječi vinoteki, saj intimnost in enkratnost prostora pomembno vlivata na razpoloženje ob degustaciji vin okoliških vinogradnikov. Partnerji želijo prostor urediti na privlačen in tudi inovativen način, saj bodo v njem uredili predstavitev vinogradništva in vinarstva skozi različne oblike pridelovanja grozdja in nege vina: konvencionalno, intengrirano, ekološko in biodinamično. Z ureditvijo tega dela kleti v vinski razstavni prostor bo namreč zaokrožena turistično ponudbo kraja.

Cilji
Glavni cilj operacije so novi izvedbeni ukrepi na področju varovanja okolja. Na enem mestu bodo predstavljeni različni načini kmetovanja oz. pridelovanja grozdja/ vin. Predstavljeno bo konvencionalno kmetovanje, integrirana pridelava grozdja, ekološko vinogradništvo in biodinamika ali biološko-dinamična metoda gospodarjenja.

Aktivnosti
Glavne aktivnosti operacije so:
-    Ureditev kletnega razstavnega prostora, izvedba delavnic o različnih načinih pridelovanja grozdja in priprava, oblikovanje in tisk brošure o različnih načinih pridelave grozdja,
-    Nabava petih steklenih panjev in priprava vsebin na temo različni načini pridelave grozdja,
-    Nabava ene (1) vinske omare za vzorce vin.


Pričakovani učinki
Z obravnavano operacijo želijo partnerji ohraniti in nadgraditi vinsko kulinarične zaklade pri Sveti Ani in jih ponuditi na enem mestu, ob tem pa želijo pridelovalce vina seznaniti in pritegniti k takšnemu kmetovanju, ki bi pozitivno vplivali na varovanje okolja. V kletnih prostorih občinske stavbe se ob že urejeni vinoteki nahaja del kleti, ki je še neizkoriščen.
Ciljne skupine
So vsi občani občine Sveta Ana in prebivalstvo s območja LAS OVTAR ter Slovenskih goric, posebej vsa vinogradništva društva in kmetovalci nasploh.
 
Kazalnik rezultata
-    Delavnice (2) o različnih načinih pridelave grozdja…
-    Priprava, oblikovanje in tisk brošure o različnih načinih pridelave grozdja
-    Spodbujanje vseživljenjskega učenja, pritegniti in seznaniti kmetovalce in tudi druge o različnih možnostih kmetovanja.
-    
Ocena okoljskih učinkov
Operacija bo pripomogla, da bodo pridelovalci vina na konkretnih vzorcih in primerih spoznali druge, za okolje manj obremenjujoče načine pridelave grozdja.

Vabila
Vabilo delavnica 1 Različni načini pridelave grozdja.pdf
Vabilo delavnica 2 Prikaz zelenih del v vinogradu.pdf

Dodatne informacije:
www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

esrr

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih