Skok na vsebino

Anin pretl

POVZETEK PROJEKTA:

Naziv operacije: Anin pretl
Akronim operacije: Anin pretl
Vlagatelj/nosilec operacije: Občina Sveta Ana
Ostali partnerji v operaciji: Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Ana Gostilna Eder, Natalija Monika Eder Kramberger s.p.
Celotna vrednost operacije (z DDV): 18.397,60 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev ESRR (80%) : 11.589,43 EUR
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanja narave
Strateški cilj: C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine  
Ukrep: U4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga).
Trajanje operacije: 15 mesecev
Predviden zaključek operacije: Maj 2020

Izzivi
Z operacijo želimo dodatno opremiti promocijski prostor ter z njegovo vsebino nadgraditi promocijo lokalne kulinarične ponudbe. Razviti se želi nov turistični produkt predstavitev Slovenjegoriške gibanice in tradicionalnih kmečkih jedi (ocvirkovka, domači kruh, …)

Cilji
Operacija Anin pretl izmed vseh 4 ključnih strateških ciljev na območju LAS-a v največji meri prispeva k cilju Strategije …, št. 3 – Varstvo okolja, ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine in cilju št. 4: Večgeneracijsko povezovanje, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost vseh prebivalcev območja LAS.
Z operacijo želimo ohraniti dediščino znotraj celovite turistične ponudbe območja LAS, vključiti čim večje število društev, povezati različne starostne skupine, razviti nov produkt, ki bo prispeval k razvoju turizma, športa, kulture in društvenih dejavnosti ter pripomočki k drugačnem, aktivnem preživljanju prostega časa.

Aktivnosti
- Nabava lesenih premičnih stojnic, mobilne peči za pripravo tradicionalnih jedi, pribora in pretlov
- Nastanek novega produkta, ki bo prispeval k razvoju turizma in spodbujanje društvenih dejavnostih
- Povečanje kakovostnega preživljanja prostega časa in ohranjanje dediščine.

Pričakovani učinki
Učinki operacije bodo vidni kot povečanje turistične ponudbe, novega produkta ter ohranjanje tradicije in dediščine, spodbujanje vseživljenjskega učenja in smiselnega preživljanja prostega časa ter razvoj društvenih dejavnosti.


Ciljne skupine
So vsi občani občine Sveta Ana in prebivalstvo s območja LAS OVTAR ter Slovenskih goric, posebej vsa društva

Kazalnik rezultata
- delavnice (2) o pripravi tradicionalnih kmečkih jedi, peka gibanic, kruha,…
- prenos znanja o pripravi gibanice in drugih kmečkih jedi na udeležence in partnerje operacije
- spodbujanje vseživljenjskega učenja, pritegniti in seznaniti mlajšo populacijo o načinu priprave tradicionalne hrane.

Ocena okoljskih učinkov
Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Vsa priprava na delavnicah bo potekala ročno (brez uporabe sodobnih strojev).V pretežni meri bodo uporabljeni naravni materiali (lesene pretli) in lončena posoda.

Vabila
Anin_pretl-vabilo_delavnice.pdf

Dodatne informacije:
www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

esrr

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih