Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 1999

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Statut Občine Sveta Ana 13/1999
2. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Ana 23/1999
3. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov 31/1999
4. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Sveta Ana 31/1999
5. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999 65/1999
6. Odlok o grbu in zastavi Občine Sveta Ana 68/1999
7. Odlok o občinskem prazniku 68/1999
8. Odlok o občinskih cestah 69/1999
9. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev 69/1999
10. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Sveta Ana 69/1999
11. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povrečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana 78/1999
12. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana 78/1999
13. Odlok o pomožnih objektih v Občini Sveta Ana 78/1999
14. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opemljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča 81/1999
15. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana 82/1999
16. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 93/1999
17. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 100/1999
18. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999 110/1999
19. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000 110/1999

 

   

 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih