Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2000

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana 24/2000
2. Sklep o vzdrževanju pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2000 25/2000
3. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povrečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana 25/2000
4. Odlok o zaključnem računu Občine Sveta Ana za leto 1999 25/2000
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 25/2000
6. Odlok o varovanju virov pitne vode 25/2000
7. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Sveta Ana 30/2000
8. Sklep o oddaji delno komunalno urejenega stavbnega zemljišča za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta 37/2000
9. Sklep o višini stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodom 37/2000
10. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana 37/2000
11. Sklep o opredelitvi objektov javne športne infrastrukture na območju Občine Sveta Ana 60/2000
12. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana 60/2000
13. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Sveta Ana za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor RS 2000 83/2000
14. Odlok o spremembi Odloka o povpreni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2000 105/2000
15. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - vrtec Sveta Ana in Lokavec 105/2000
16. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča 105/2000
17. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 122/2000
18. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001 122/2000
19. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000 122/2000

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih