Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2003

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta Ana 5/2003
2. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice 5/2003
3. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2003 5/2003
4. Sklep o določitvi cene vode v javnem vodovodu Sveta Ana in Lokavec 5/2003
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 5/2003
6. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - vrtec Sveta Ana in Lokavec 5/2003
7. Odlok o ustanovitvi stalnih odborov Občinskega sveta Občine Sveta Ana 28/2003
8. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Sveta Ana 28/2003
9. Sklep o imenovanju podžupana 28/2003
10. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana 28/2003
11. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sveta Ana 28/2003
12. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana 28/2003
13. Sklep o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana 71/2003
14. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2002 71/2003
15. Sklep o stroških stojnice na javnih površinah ob enkratnih prireditvah 71/2003
16. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Sveta Ana 71/2003
17. Odlok o priznanjih in nagradah v Občini Sveta Ana 106/2003
18. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2003 118/2003
19. Sklep o določitvi cene programov storitev v Javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - Vrtec Sveta Ana in Lokavec 135/2003
20. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice 135/2003
21. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 135/2003
22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 135/2003
23. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004 135/2003

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih