Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2014

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT.  NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
8. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju Občine Sveta Ana 1/31
35. Popravek Sklepa občine Sveta Ana 2/60
81. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Sveta Ana 6/163
82. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Ana 6/163
83. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2014 6/172
84. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2013 6/173
85. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena v Občini Sveta Ana 6/175
86. Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Sveta Ana 6/175
87. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana 6/177
88. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Sveta Ana 6/179
261. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveta Ana 14/467
262. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občini Sveta Ana 14/468
366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Sveta Ana 22/675
367. Odlok o turistični taksi v Občini Sveta Ana 22/675
368. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2014 22/678
407. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Sveta Ana 23/762
408. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2014 23/763
409. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2014 23/764
464. Pravilnik o tržnem redu v Občini Sveta Ana 26/816
523. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2015 29/1030
524. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2016 29/1033
525. Sklep o določitvi višine najemnine za uporabo prodajnega mesta na kmečki tržnici in drugih občasnih prodajnih mestih v Občini Sveta Ana 29/1036
526. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana 29/1037
527. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana 29/1037

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih