Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2017

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
12. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju Občine Sveta Ana 1/58
156. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2017 12/403
157. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2016 12/405
158. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 12/406
159. Letni program sofinanciranja športa v občini Sveta Ana za leto 2017 12/407
168. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 12/419
178. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v občini Sveta Ana 14/432
209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 16/465
234. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v občini Sveta Ana, ki je bil objavljen pod št. 158, v Medobčinskem uradnem vestniku 12/2017 17/495
262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana 22/727
263. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 22/727
305. Odlok o spremembah proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 25/825
306. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2017 25/827
307. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 25/828
385. Pravila za izvolitev predstavnika občine Sveta Ana v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta 28/939
499. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveta Ana 36/1297
500. Sklep o določitvi cen programov vrtca v občini Sveta Ana 36/1297
501. Sklep o stanovanjski najemnini v občini Sveta Ana 36/1298

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih