Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2018

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
8. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju Občine Sveta Ana 1/11
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Sveta Ana 1/11
10. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana 1/12
49. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 4/88
50. Letni program sofinanciranja športa v občini Sveta Ana za leto 2018 4/89
51. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom občine Sveta Ana 4/91
52. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 4/92
141. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana 9/265
142. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2017 9/266
253. Lokalni program kulture občine Sveta Ana za obdobje 2018 – 2021 16/452
254. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 16/460
255. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije v občini Sveta Ana 16/461
345. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 24/726
346. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sveta Ana 24/727
347. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveta Ana 24/729
348. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveta Ana 24/729
402. Odlok o pokopališkem redu v občini Sveta Ana 28/878
403. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2019 28/886
404. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Sveta Ana 28/889
405. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v "Svet lokalnih skupnosti CSD Maribor" iz občine Sveta Ana 28/892
461. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 za občino Sveta Ana 32/1043

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih