Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2020

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
66. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2020 5/127
67. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Sveta Ana za leto 2021 5/129
131. Sklep o določitvi cen programov vrtca v občini Sveta Ana 15/262
132. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2020 15/263
133. Odlok o spremembi proračuna občine Sveta Ana za leto 2021 15/264
134. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora v občini Sveta Ana 15/266
135. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Ana za leto 2020 15/266
136. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2019 15/267
150. Poslovnik o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse občine Sveta Ana 16/278
188. Sklep o začetku postopka sprejema sklepa nujnosti gradnje Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše, sklop D – trasa 9, 10 in 11 v občini Sveta Ana 20/324
195. Poslovnik Občinskega sveta občine Sveta Ana 21/325
207. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2020 22/365
208. Odlok o spremembi proračuna občine Sveta Ana za leto 2021 22/367
209. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana (Kremberk) 22/369
210. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana (Rožengrunt) 22/369
211. Sklep o imenovanju članov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Sveta Ana 22/370
212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana 22/370

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih