Javno naročilo »Izvedba gradnje KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE: Lenart-Sveta Ana-Trate«

DATUM OBJAVE: 12. 10. 2021

4.0 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

pdfDokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila_.pdf

 

5.0 OBRAZCI - PONUDBENA DOKUMENTACIJA
docxObrazci__Ponudbena_dokumentacija.docx

 

6.0 POPIS DEL - PONUDBENI PREDRAČUN
xlsxPopis_del_Ponudbeni_predračun.xlsx

 

7.0 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
pdf1_IPG_DOF_PREGLEDNE SITUACIJE_SKLOP D_PLOT.pdf
pdfT9_POTRDILO O OPRAVLJENI RECENZIJI.pdf
zipprojektna-dokumentacija-kolo-lenart-sveta-ana-trate-odseka-9-4-in-9-5_2021-10-11_1228.zip

0_2_1 VODILNI NAČRT
pdf1_IPG_DOF_PREGLEDNE SITUACIJE_SKLOP D_PLOT.pdf
docT9_1_NASLOVNA STRAN_DEC 2020.doc
xlsxT9_2_1B_Naslovna_stran_nacrta_DEC_2020.xlsx
xlsxT9_3_1A_Podatki_o_udelezencih_gradnji_dokumentaciji_DEC_2020.xlsx
docxT9_4_kazalo_VODILNI NACRT_DEC_2020.docx
xlsxT9_5_2B_Izjava_projektanta_in_vodje_projekta_IZN.xlsx
xlsxT9_6_3_Kazalo_vsebine_projekta_DEC_2020.xlsx
xlsxT9_7_4_Splosni_podatki_o_gradnji_DEC_2020.xlsx
pdfT9_VODILNI NACRT.pdf
docxT9_ZBIRNO TEH_POROCILO_IZN_IPG_dec_2020_VODILNI NACRT.docx

0_2_2 KOLESARSKA STEZA T9
xlsx1_1_T9_1B_Naslovna_stran_nacrta_KOL_POV.xlsx
doc1_T9_2_1_NASLOVNA STRAN_KOLES_POVEZAVE.doc
docx2_TRASA_9_Teh_P_ PZI_IPG_dec_2020.docx
xlsxPR_T9_4_8_Količbeni podatki za profile.xlsx
xlsxPR_T9_4_9_Količbeni podatki_višinska situacija.xlsx
docxPR_T9_4_10_Tabela prometne signalizacije.docx
xlsxPR_T9_4_11_Zakoličba meteorne odvodnje.xlsx
xlsxPR_T9_4_12_Seznam cevi.xlsx
xlsxPR_T9_4_13_Seznam jaškov.xlsx
xlsxPR_T9_5_14_Količbeni podatki.xlsx
xlsxPR_T9_5_15_Količbeni podatki-višinska situacija.xlsx
docxPR_T9_5_16_Tabela prometne signalizacije.docx
xlsxPR_T9_5_17_Količbeni podatki odvodnja.xlsx
xlsxPR_T9_5_18_Spisek cevi.xlsx
xlsxPR_T9_5_19_Spisek jaškov.xlsx
       T9 GRAFIKA ACAD
           zipT9_ODS_4.zip
           zipT9_ODS_5.zip

2_2 NACRT MOSTNE KONSTRUKCIJE T9
xlsIzvleček_PILOTOV_D1_D2_D3_D4_D5_D6.xls
xlsxKoličbeni podatki za mostne konstrukcije.xlsx
docxT9_2_2_MOSTNE KONSTRUKCIJE.docx
docxT9_A2_1_TEH_POROCILO_MOST_1_1060_IPG_DEC_2020.docx
zipIPG_Armatura_PILOTOV_D1_D2_D3_D4_D5-dwg.zip
zipT9_ARMATURA_OPAZ_MOST 1060-dwg.zip
zipT9_Armatura_PILOTOV_D1_D2_D3_D4_D5-dwg.zip

4_NACRT RAZVESTLJAVE T9
zipGR_JR_Trasa9_odsek4.zip
zipTrasa 9 - odsek 5_tloris s svetilkami.zip

E1_KATASTRSKI ELABORAT T9
xlsxT9_2_1B_Naslovna_stran_nacrta_KAT.xlsx
zipI_Katastrska situacija_ELABORAT_9_odsek_5_po recenziji.zip
zipT9_4_KATASTER.zip

E2_NACRT RAVNANJA Z ODPADKI T9
docODPADKI_T9_ELABORAT_TEHNICNO POROCILO_IPG_DEC_2020.doc
xlsxT9_2_1B_Naslovna_stran_nacrta_ODPADKI.xlsx
xlsxT9_Masna bilanca-Vse skupaj_DEC_2020.xlsx

E3_ELABORAT DIMENTIONIRANJA VOZISCNIH KONSTRUKCIJ T9
xlsxT9_2_1B_Naslovna_stran_nacrta_EDV.xlsx
docT9_E3_EDV_Sklop_D.doc

E4_GEOL_GEOT POROCILO T9
xlsxT9_2_1B_Naslovna_stran_nacrta_GEO.xlsx
docT9_GEOL_GEOT_POROCILO_TRASA D.doc
pdfVrtine_IPG_Mostovi_D.pdf
pdfpriloge_Slike.pdf
zipT9_10_11_GEOLOGIJA_MOSTI-dwg.zip

E5_GEODETSKI NACRT T9
pdfCERTIFIKAT GN.pdf
zipT9_GN_RISBE.zip

E6_VARNOSTNI NACRT T9
pdfIPG_008VND20 kolesarke_trasa SKLOP D.pdf

MNENJA K IZN
pdfT9_MNENJA K IZN.pdf

PRESOJA PROMETNE VARNOSTI
pdfD010_D Presoja varnosti ORP Slovenske gorice_sklop D.pdf


8.0 ESPD

zipESPD.zip

Aktualno

Pred dnevi je v športni dvorani Osnovne šole Sveta Ana potekal dobrodelni koncert otrok vrtca, učencev ter zaposlenih na matični osnovni šoli na Sveti Ani ter na podružnici v Lokavcu, sodelovali pa so tudi povabljeni gostje. Pred koncertom so pripravili dan odprtih vrat osnovne šole, v okviru kate...

Preberi več...

Obveščamo vas o popolni zapori ceste v Kremberku, od hišne št. 22a do 54 (Vanek - Žugman). Cesta bo zaprta do odprave posledic po neurju. Hvala za razumevanje! 20230518081004.pdf

Preberi več...

Zaradi obilnega deževja se je na območju občine Sveta Ana sprožilo osem plazov v varovalnem pasu cest, beležijo več manjših poškodb na odvodnih kanalih in drugi cestni infrastrukturi, trije objekti so bili poplavljeni (mlin Rožman, avtoservis Vučetić, zasebni stanovanjski objekt), prav tako državna ...

Preberi več...

Pri vsakodnevnih aktivnostih in zadovoljevanju osebnih potreb v gospodinjstvih nastajajo tudi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad, kot so: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hr...

Preberi več...
No More Articles

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih