Javno naročilo »Izvedba gradnje KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE: Lenart-Sveta Ana-Trate«

DATUM OBJAVE: 12. 10. 2021

4.0 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

pdfDokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila_.pdf

 

5.0 OBRAZCI - PONUDBENA DOKUMENTACIJA
docxObrazci__Ponudbena_dokumentacija.docx

 

6.0 POPIS DEL - PONUDBENI PREDRAČUN
xlsxPopis_del_Ponudbeni_predračun.xlsx

 

7.0 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
pdf1_IPG_DOF_PREGLEDNE SITUACIJE_SKLOP D_PLOT.pdf
pdfT9_POTRDILO O OPRAVLJENI RECENZIJI.pdf
zipprojektna-dokumentacija-kolo-lenart-sveta-ana-trate-odseka-9-4-in-9-5_2021-10-11_1228.zip

0_2_1 VODILNI NAČRT
pdf1_IPG_DOF_PREGLEDNE SITUACIJE_SKLOP D_PLOT.pdf
docT9_1_NASLOVNA STRAN_DEC 2020.doc
xlsxT9_2_1B_Naslovna_stran_nacrta_DEC_2020.xlsx
xlsxT9_3_1A_Podatki_o_udelezencih_gradnji_dokumentaciji_DEC_2020.xlsx
docxT9_4_kazalo_VODILNI NACRT_DEC_2020.docx
xlsxT9_5_2B_Izjava_projektanta_in_vodje_projekta_IZN.xlsx
xlsxT9_6_3_Kazalo_vsebine_projekta_DEC_2020.xlsx
xlsxT9_7_4_Splosni_podatki_o_gradnji_DEC_2020.xlsx
pdfT9_VODILNI NACRT.pdf
docxT9_ZBIRNO TEH_POROCILO_IZN_IPG_dec_2020_VODILNI NACRT.docx

0_2_2 KOLESARSKA STEZA T9
xlsx1_1_T9_1B_Naslovna_stran_nacrta_KOL_POV.xlsx
doc1_T9_2_1_NASLOVNA STRAN_KOLES_POVEZAVE.doc
docx2_TRASA_9_Teh_P_ PZI_IPG_dec_2020.docx
xlsxPR_T9_4_8_Količbeni podatki za profile.xlsx
xlsxPR_T9_4_9_Količbeni podatki_višinska situacija.xlsx
docxPR_T9_4_10_Tabela prometne signalizacije.docx
xlsxPR_T9_4_11_Zakoličba meteorne odvodnje.xlsx
xlsxPR_T9_4_12_Seznam cevi.xlsx
xlsxPR_T9_4_13_Seznam jaškov.xlsx
xlsxPR_T9_5_14_Količbeni podatki.xlsx
xlsxPR_T9_5_15_Količbeni podatki-višinska situacija.xlsx
docxPR_T9_5_16_Tabela prometne signalizacije.docx
xlsxPR_T9_5_17_Količbeni podatki odvodnja.xlsx
xlsxPR_T9_5_18_Spisek cevi.xlsx
xlsxPR_T9_5_19_Spisek jaškov.xlsx
       T9 GRAFIKA ACAD
           zipT9_ODS_4.zip
           zipT9_ODS_5.zip

2_2 NACRT MOSTNE KONSTRUKCIJE T9
xlsIzvleček_PILOTOV_D1_D2_D3_D4_D5_D6.xls
xlsxKoličbeni podatki za mostne konstrukcije.xlsx
docxT9_2_2_MOSTNE KONSTRUKCIJE.docx
docxT9_A2_1_TEH_POROCILO_MOST_1_1060_IPG_DEC_2020.docx
zipIPG_Armatura_PILOTOV_D1_D2_D3_D4_D5-dwg.zip
zipT9_ARMATURA_OPAZ_MOST 1060-dwg.zip
zipT9_Armatura_PILOTOV_D1_D2_D3_D4_D5-dwg.zip

4_NACRT RAZVESTLJAVE T9
zipGR_JR_Trasa9_odsek4.zip
zipTrasa 9 - odsek 5_tloris s svetilkami.zip

E1_KATASTRSKI ELABORAT T9
xlsxT9_2_1B_Naslovna_stran_nacrta_KAT.xlsx
zipI_Katastrska situacija_ELABORAT_9_odsek_5_po recenziji.zip
zipT9_4_KATASTER.zip

E2_NACRT RAVNANJA Z ODPADKI T9
docODPADKI_T9_ELABORAT_TEHNICNO POROCILO_IPG_DEC_2020.doc
xlsxT9_2_1B_Naslovna_stran_nacrta_ODPADKI.xlsx
xlsxT9_Masna bilanca-Vse skupaj_DEC_2020.xlsx

E3_ELABORAT DIMENTIONIRANJA VOZISCNIH KONSTRUKCIJ T9
xlsxT9_2_1B_Naslovna_stran_nacrta_EDV.xlsx
docT9_E3_EDV_Sklop_D.doc

E4_GEOL_GEOT POROCILO T9
xlsxT9_2_1B_Naslovna_stran_nacrta_GEO.xlsx
docT9_GEOL_GEOT_POROCILO_TRASA D.doc
pdfVrtine_IPG_Mostovi_D.pdf
pdfpriloge_Slike.pdf
zipT9_10_11_GEOLOGIJA_MOSTI-dwg.zip

E5_GEODETSKI NACRT T9
pdfCERTIFIKAT GN.pdf
zipT9_GN_RISBE.zip

E6_VARNOSTNI NACRT T9
pdfIPG_008VND20 kolesarke_trasa SKLOP D.pdf

MNENJA K IZN
pdfT9_MNENJA K IZN.pdf

PRESOJA PROMETNE VARNOSTI
pdfD010_D Presoja varnosti ORP Slovenske gorice_sklop D.pdf


8.0 ESPD

zipESPD.zip

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih