Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2001

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Odlok o zaključnem računu Občine Sveta Ana za leto 2000 22/2001
2. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Sveta Ana 22/2001
3. Odlok o povrečni gradbeni ceni, povrečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana 22/2001
4. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Sveta Ana 25/2001
5. Sklep o sprejetju programa priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana 25/2001
6. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice 25/2001
7. Sprememba Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana 25/2001
8. Sprememba Statuta Občine Sveta Ana 25/2001
9. Popravek Sklepa o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice 29/2001
10. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana 49/2001
11. Odlok o priznanjih Občine Sveta Ana 49/2001
12. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - Vrtec Sveta Ana in Lokavec 111/2001
13. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002 111/2001
14. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 111/2001
15. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana 111/2001
16. Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za oskrbno z vodo 111/2001
17. Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost 111/2001
18. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001 111/2001

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih